产品页banner
Výrobky, které slouží zdravotním potřebám obyvatel. Podle WHO by tyto produkty měly být dostupné „vždy, v přiměřeném množství, ve vhodných dávkových formách, se zajištěnou kvalitou a adekvátními informacemi a za cenu, kterou si jednotlivec i komunita mohou dovolit“.