EcubWare 4.2.1 Manual

Návod k obsluze softwaru

EcubWare 4.2.1

Od: 202012

Obsah

1. Instalace a spuštění systémového prostředí
  1.1 Běžící prostředí
  1.2 Nainstalujte OpenGL
  1.3 Instalace NET Framework 3.5
  1.4 Nainstalujte EcubWare
2. Funkce 3D tisku FDM
  2.1 Představení rozhraní
  2.2 Lišta nabídek
  2.3 Správa tiskárny
    2.3.1 První použití EcubWare
    2.3.2 V nabídce vyberte možnost Tiskárna
   2.4 Import modelu
     2.4.1 Import modelu pomocí hlavní nabídky
     2.4.2 Import modelu pomocí nabídky nástrojů
    2.4.3 Import modelu přetažením myší
  2.5 Nastavení parametrů modelu
  2.6 Nastavení parametrů pro tisk
    2.6.1 Doporučená nastavení
    2.6.2 Vlastní
  2.7 Krájení a uložení
   2.8 Funkce tlačítka pravé myši
  2.9 FDM jednobarevný 3D tisk
  2,10 FDM dvoubarevný 3D tisk
3. Funkce gravírování laserem
  3.1 Otevřete laserovou funkci z nabídky
  3.2 Podporovaný formát obrázku
  3.3 Zavedení rozhraní
  3.4 Podporovaný formát obrázku
  3.5 Proces exportu krok za krokem
  3.6 Seznam doporučených hodnot rychlosti tisku
4. Funkce CNC carvingu
  4.1 Otevřete funkci CNC z nabídky
  4.2 Rozhraní funkce
  4.3 Vektor importu
  4.4 Import bitmapy
  4.5 Import Gcode
  4.6 Vytvoření celního textu
  4.7 Vytvořit tvar
   4.8 Vytvoření reliéfu
   4.9 Problémy a jejich řešení
    4.9.1 Vektorový soubor nelze otevřít
    4.9.2 Gcode generovaný bitmapovým souborem má hranici
5. Přepínání jazyků
  5.1 Čínština do angličtiny
  5.2 Angličtina pro čínštinu

 

 

   „Ecubware“ je multifunkční software, který zahrnuje funkci 3D tisku FDM, funkci laserového gravírování a funkci CNC vyřezávání. Veškerý soubor generovaný softwarem (*. Gcode) je k dispozici pro modely TOYDIY od společnosti EcubMaker, užitný model má výhody pohodlného přepínání funkčních modulů, rychlé rychlosti krájení a přiměřeného generování cesty a výkonnou funkci kompletní vizualizace 3D modelu a cesta nástroje.

1. Instalace a spuštění systémového prostředí

1.1 Běžící prostředí

Běžící prostředí Windows: Windows 7 nebo vyšší.

Internetové připojení: Doporučeno připojení k síti

Grafická karta: Podpora OpenGL

1.2 Nainstalujte OpenGL

OpenGL je cross-language, multiplatformní aplikační programovací rozhraní pro vykreslování 2D a 3D vektorové grafiky. Slouží k kreslení složitých trojrozměrných scén z jednoduchých primitiv. Pokud není„Opengl 2.0“ nebo vyšší jednotka pro grafickou kartu v počítači uživatele, ovlivní to otevření a použití softwaru EcubWare. Obecně je výchozí verze grafického adaptéru po instalaci systému nižší, jak ukazuje následující obrázek.

图片1

 

Vyberte grafický adaptér (výchozí displej po instalaci systému: základní grafický adaptér Microsoft)

Bez ovladače OpenGL dojde při spuštění softwaru EcubWare k následující chybě.

图片2

 

Aktualizujte grafický ovladač. Následuje způsob řešení problému.

图片3

Přesuňte myš na „Prohledat web a Windows“

 

图片4

Zadejte „Správce zařízení“

图片5

Vyskakovací okno „Správce zařízení“

图片6

Vyberte „Grafické adaptéry“ a „Základní grafický adaptér Microsoftu“

Výchozí zobrazení po instalaci systému„Základní grafický adaptér Microsoftu“

图片7

Klepněte pravým tlačítkem myši a aktualizujte ovladač

(Počítač musí být připojen k internetu)

 图片8

 

klikněte na „Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače“

 图片9

Hledání softwaru online ...

 图片10

Stahování softwaru ovladače po nalezení

 图片11

Instalace softwaru ovladače po stažení

 图片12

Instalace proběhla úspěšně a byl zobrazen správný název grafické karty

 图片13

 

Instalace proběhla úspěšně a byl zobrazen správný název grafické karty

Poté zkontrolujte, zda je software správně otevřený

 

 图片14

 图片15

Pokud jej otevřete správně, problém byl vyřešen. Pokud se nemohlo otevřít, je to pravděpodobně proto, že grafická karta nepodporuje OpenGL nebo jiný problém s kompatibilitou.

1.3 Instalace NET Framework 3.5

Pokud není nainstalován NET Framework 3.5 nebo vyšší, zobrazí se při spuštění softwaru Laser Function Software následující výzvy , Jak je ukázáno níže

图片16

Nainstalujte NET Framework 3.5 a vyšší podle řešení 2: Když je váš počítač připojen k internetu, klikněte na „Stáhnout a nainstalovat tuto funkci“, jak je znázorněno na obrázku výše. Po kliknutí se do konce instalace zobrazí následující stav.

 

图片17

 图片18

图片19

 

1.4 Nainstalujte EcubWare

Krok 1: poklepejte na instalační balíček    图片20      Samorozbalovací soubor ……

图片21

Zkontroluje tři položky. Každá chyba bude mít za následek abnormální provoz softwaru EcubWare. Pokud je zaškrtnutí v pořádku, můžete kliknout na „Další krok“ nebo na „Přeskočit“ k dalšímu kroku.

图片22

图片23

Krok 2: Po nastavení cesty klikněte na další

图片24

 

Krok 3: Klikněte na Další

图片25图片26

Krok 4: Vyberte, co chcete nainstalovat. Pokud se jedná o první instalaci, vyberte všechny možnosti, které je třeba nainstalovat. Poté klikněte na „Instalovat“

 

图片27

Instalace ……

图片28图片29

2. Funkce 3D tisku FDM

Mezi hlavní tiskárny použité v tomto modulu patří 3D tiskárna TOYDIY 4v1TOYDIY 4v1 FDM ToolHead / TOYDIY 4v1 FDM-Dual ToolHead) 、3D tiskárna FANTASY PRO4 a TOYDIY 4v1 2.0TOYDIY 4v1 FDM ToolHead / TOYDIY 4v1 FDM-Dual ToolHead

图片30

2.1 Představení rozhraní

Hlavní rozhraní obsahuje „Panel nabídek“, „Panel nastavení parametrů“, „Panel zobrazení“ a „Panel nástrojů parametrů modelu“. Na liště nabídek můžete změnit informace o tiskárně a otevřít expertní nastavení. Oblast nastavení parametrů je hlavní funkční oblast, kde uživatel zadá různé parametry potřebné pro krájení a na základě těchto parametrů vygeneruje lepší soubor G-kódu. Oblast zobrazení se používá hlavně k prohlížení modelů, vkládání modelů, modelů správy, zobrazení cesty řezu, zobrazení výsledků řezu.

图片31

 

 

2.2 Lišta nabídek

Funkce zahrnuje hlavně otevření a uložení souboru modelu, nastavení parametru, přidání modelu, nápovědu atd.

图片32

2.3 Správa tiskárny

2.3.1 První použití EcubWare

Při prvním otevření EcubWare se zobrazí dialogové okno „Přidat tiskárnu“. Jak je znázorněno níže, vyberte název tiskárny, který odpovídá požadované hlavičce nástroje. Výchozí hodnota je „TOYDIY 4v1 FDM ToolHead“ (záhlaví nástroje FDM).

图片33

2.3.2 V nabídce vyberte možnost Tiskárna

Otevřete softwarové rozhraní, v hlavní nabídce „Přidat tiskárny“ přidejte požadovanou tiskárnu.

图片34

2.4 Import modelu

Software nabízí různé způsoby importu modelu, uživatelé si mohou vybrat import modelů podle preferencí.

2.4.1 Import modelu pomocí hlavní nabídky

File ”-” Open File (s) ”

图片35图片36图片37

2.4.2 Import modelu pomocí nabídky nástrojů

Najděte panel nástrojů na levé straně softwaru      图片38   mezi,

 

图片39Importovat model. Můžete načíst 3d modely v různých formátech, například stl, obj, Dae a AMF. Nebo můžete použít Načíst model souboru z nabídky Soubor, nebo můžete použít CTRL + l. Načtěte soubor velblouda a software může provést některé změny modelu, jako je překlad, rotace, změna měřítka, zrcadlení.

图片40Navštivte oficiální web. Některé informace lze stáhnout z domovské stránky.

图片41Stažení modelu. Na stránce si můžete stáhnout některé *. modelové soubory ve formátu * .STL

 

2.4.3 Import modelu přetažením myší

Chcete-li importovat model, klikněte na model uložený ve vašem počítači a přetáhněte model do hlavního rozhraní EcubWare.

图片42

2.5 Nastavení parametrů modelu

Pro zlepšení dokonalého výsledku tisku je třeba model upravit do vhodné polohy a velikosti. Uživatelé to mohou provést pomocí panelu nástrojů „Parametry modelu“.Funguje to takto

图片43Hýbat se : Šachovnice v oblasti pohledu je oblast tiskové platformy. stiskněte a podržteLevé tlačítko myši na šipku a pohybem nahoru-dolů, doleva-doprava přemístěte model na platformu. Použijte Stiskněte a podržteTlačítko pravé myši otočit celou platformu. model lze umístit kdekoli v oblasti. Točit seKolečko myši pro přiblížení, oddálení modelu pro zobrazení detailního pohledu.

图片44

图片45Měřítko: Transformace měřítka modelu, nastavte příslušné procento měřítka. Jakmile je model vybrán, klikněte na tlačítko Měřítko a na povrchu modelu uvidíte tři čtverce představující osy X, Y a Z. Kliknutím a přetažením pole zvětšíte model o určitý násobek. Faktor zvětšení můžete zadat také do vstupního pole zvětšení, do pole napravo od „Měřítko *“. Můžete také zadat přesnou hodnotu Velikost do vstupního pole Velikost, což je pole napravo od „Velikost *“, abyste věděli, které dimenze představují model na každé ose. Kromě toho je škálování rozděleno na„Uniform scaling“ a „Non-uniform scaling“ , výchozí použití Uniform škálování, to znamená nabídka škálování ve stavu uzamčení. Chcete-li použít nerovnoměrné měřítko, stačí kliknout na zámek. Nerovnoměrné měřítko může z kostky udělat kvádr. Reset vrátí model do původního tvaru a To Max změní měřítko modelu na maximální velikost, kterou může tiskárna vytisknout.

图片46

图片47Točit se: Klikněte na Otočit a na povrchu modelu uvidíte tři kroužky, barvy jsou červené, zelené a modré, představující osy X, Y a Z. Umístěte myš na prsten, kliknutím pravým tlačítkem, stisknutím a tažením můžete model otočit kolem odpovídající osy otáčení o určitý úhel, je třeba si uvědomit, že uživatelé mohou otáčet pouze 15krát. Pokud se chcete vrátit do původní polohy, můžete kliknout na tlačítko Resetovat v nabídce Spin. Tlačítko Lay flat automaticky otočí model do plošší polohy dole, ale nezaručuje pokaždé úspěch.

图片48

图片49Zrcadlo: Kliknutím na čtyři šipky nebo dvě zelené ikony zrcadlíte původní obrázek. Jakmile je model vybrán, kliknutím na tlačítko Zrcadlit zrcadlete model podél os X, Y nebo Z. Například model pro leváky lze zrcadlit na model pro praváky.

图片50

2.6 Nastavení parametrů pro tisk

Nastavení parametrů tisku se dělí na nastavení parametrů „Doporučeno“ a „Vlastní“.

2.6.1 Doporučená nastavení

„Doporučeno“ lze chápat jako výchozí nastavení parametrů. Importujte model a proveďte nastavení parametrů modelu. Poté kliknutím na „Slice“ exportujte Gcode. Není třeba provádět žádné další úpravy nastavení tisku. Software je ve výchozím stavu.

图片51

Mezi nimi,

图片52

Chcete-li vybrat tiskárnu, musí být tiskárna v rozevírací nabídce přidána prostřednictvím hlavní nabídky „Přidat stroj“, jinak se nezobrazí.

图片53Materiál. Výchozí materiál je „PLA-T200“. Různé materiály mají různé vlastnosti. Pokud chcete přidat typ materiálu, můžete kliknout a poté kliknout na „Správa materiálu ...“, upravit nový materiál, upravit informace o materiálu, nastavení tisku atd.

图片54图片55

Správa materiálu

图片560,1 a 0,2, konfigurace efektu tisku, vyberte přetažením černé tečky myší. Číslo představuje výšku každé vrstvy. Čím menší je počet možností, tím jemnější je tisk a delší doba tisku. Obecně platí, že 0,2 nebo 0,2 mm na výšku je rychlejší rychlost tisku.

图片57Nastavení plnění. Tažením černé tečky myší dosáhnete velikosti hodnoty. Nastavte rychlost plnění podle skutečných potřeb, pokud ne pro nosnost, doporučená rychlost plnění 20%.

Povolit přechod: Pokud je povoleno, hustota výplně se bude postupně zvyšovat s rostoucí výškou tisku.

图片58: Některé nepravidelné výčnělky je třeba pro lepší efekt tisku podporovat. Pokud není použit, výstupek se zhroutí. Jeho výběrem vytvoříte pod modelem nosnou konstrukci, která zabrání průvěsu modelu nebo jeho tisku ve vzduchu.

 

图片59Přidá rovnou oblast kolem nebo pod objekt, který lze snadno oříznout. Je-li tato možnost zaškrtnuta, je funkce Raft povolena. Pokud to není zaškrtnuto, není tam žádný substrát. Specifická nastavení parametrů jsou upravena v další části „Tisk nastavení parametrů“.

2.6.2 Vlastní

Seznam vlastních parametrů, výchozí zobrazení běžně používaných parametrů, pro další nastavení parametrů klikněte na parametry vedle malého tlačítka, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

图片60

2.7 Krájení a uložení

V pravém dolním rohu hlavního rozhraní je tlačítko „Krájení“. Po nastavení parametrů řezu se ve stavové zprávě zobrazí tlačítko výzvy „řez“. Říká se „krájení ...“ probíhá, a když je hotovo, říká vám, kolik materiálu spotřebujete, v metrech (m) a v gramech (G) materiálu.

图片61 图片62 图片63

 

2.8 Funkce tlačítka pravé myši

Po importu modelu můžete kliknout na model a poté kliknout pravým tlačítkem myši, vyskakovací funkce klepnutí pravým tlačítkem myši, snadné ovládání modelu. Funkce jsou následující:

图片64

Vycentrovat vybraný model: Poté, co byl model upraven, zvětšen, obrácen a další operace, nemusí být model nutně ve středu platformy, kliknutím na tuto možnost zobrazíte střed modelu.

Odstranit vybraný model: Odstraňte model vybraný levým tlačítkem myši.

Násobit vybraný model: Zkopírujte model vybraný levým tlačítkem myši.

Vyberte všechny modely: Vyberte modely, které se objeví na platformě. Clear Build Plate: Vyprázdněte všechny modely na tiskové platformě.

Znovu načtěte všechny modely: Pokud omylem odstraníte model z vaší platformy, můžete pomocí této funkce obnovit odstraněný model na tiskovou platformu a znovu jej zobrazit.

Skupinové modely: vyberte několik modelů do skupiny pro snadný pohyb a škálování dohromady.

Sloučit modely: Kombinace dvou vzájemně se vylučujících modelů do jednoho, většinou pro dvoubarevný tisk. SPLIT MODEL: SPLIT Sloučený model.

 

2.9 FDM jednobarevný 3D tisk

U jednobarevného tisku je na tiskárně pouze jeden typ materiálu a podpora nebo plošina jsou připojeny ke stejnému materiálu. Kroky krájení jednoho kusu materiálu jsou následující:

Krok 1: Vyberte tiskárnu

图片65

Krok 2: Importujte model

 

图片66图片67 图片68

 

Krok 3: Nastavte parametry, pokud neexistují žádné zvláštní požadavky, výchozí parametry tisku mohou být.

图片69

Krok 4: Krájení a uložení

"Řezání" v pravém dolním rohu softwarového rozhraní, rozřezejte model, po zpracování klikněte na "Uložit do souboru", vytvořený soubor GCODE se uloží na disk.

图片70图片71

2,10 FDM dvoubarevný 3D tisk

Krok 1: Vyberte tiskárnu

图片72

Krok 2: Importujte model

图片73 图片74 图片75

Krok 3: Nastavte parametry

图片76

Vyberte jeden z modelů a klikněte pravým tlačítkem na „Extruder 1:“

 图片77

Vyberte jeden z modelů a klikněte pravým tlačítkem na „Extruder 2“

Krok 4: Sloučení modelu

图片78

Klikněte pravým tlačítkem a vyberte všechny modely

图片79

Klikněte pravým tlačítkem a vyberte „Sloučit model“

图片80

Klikněte na model a kliknutím pravým tlačítkem vyberte „Vybraný model na střed“

Krok 5: Krájení a uložení

V předchozím kroku klikněte na „Řezání“ v pravém dolním rohu softwaru a poté klikněte na „Uložit do souboru“, abyste uložili cestu krájení výroby na disk

图片81

图片82

3. Funkce gravírování laserem

3.1 Otevřete laserovou funkci z nabídky

图片83

Vybrat „Laser ToolHead“

图片84

Vybrat Ano otevřete EcubMakerLaser

图片85

3.2 Podporovaný formát obrázku

Podporovaný obrázek pro tento software je: *. BMP, *. JPG, *. Png.

3.3 Zavedení rozhraní

图片86

Hlavní menu. "Soubor" nabídka zahrnuje import obrázkových souborů, otevírání naposledy otevřených souborů a ukládání 'Gcode'; "Jazyk" lze přepínat mezi čínštinou a angličtinou a po přepnutí se restartovat; "Další" nabídka rozdělená na „nápovědu online,„ oficiální web “a„ podnabídku “.

Nabídka parametrů.

Vysoce kvalitní bikubic: Vhodný jak pro zvětšení, tak pro zmenšení, vytváří plynulé obrázky s interpolací pixelů.

Nejbližší soused: Zachovejte tvrdé okraje, které změní měřítko obrazu, aniž by se vyhladil jakýkoli pixel. 

Posuvníky ve stupních šedi a RGB. Pokud otevřete barevný obrázek, je nutný převod z barvy na stupně šedi. Můžete si vybrat mezi předdefinovaným vzorcem barev ve stupních šedi (Simple Average, Weight Average nebo Optical Correct) nebo vybrat možnost „Custom“ a ručně definovat dominanci každé komponenty RGB.

图片87Originál                                图片88 HQ Bicubic                                     图片89   Nejbližší soused

 

Zvyk”Je užitečné při importu grafických obrázků, jako je klipart, a chceme ovládat tmavost / světlost jednotlivých barev.

图片90

Jas, kontrast a prahová hodnota ČB. Pomocí jasu a kontrastu můžete obraz ztmavit nebo zesvětlit a zvýšit kontrast.

Pomocí možnosti ČB můžete na obrázku aktivovat prahovou hodnotu: pixely, které jsou jasnější než prahová hodnota, budou považovány za bílé, tmavší budou černé.

Všechny tyto možnosti ovlivňují způsob, jakým různé nástroje zpracovávají obraz a vytvářejí konečný výsledek. Jelikož se různé materiály chovají odlišně, když jsou vyryty laserem, je nezbytné hrát s těmito možnostmi, abyste našli nejlepší kombinaci pro požadovaný výsledek.

S „řádek na řádek“ Tento nástroj umožňuje vyrýt vysoce kvalitní obrázky realistickými odstíny šedé. Všimněte si, že ne všechny gravírovací materiály jsou vhodné pro tento proces: některé materiály nereagují lineárně s laserovým výkonem, existují pouze ve vypáleném nebo nespáleném stavu, což ztěžuje reprodukci stupňů šedi. V těchto případech doporučujeme použít Nástroj „dithering“.

Směr gravírování laserem lze zvolit vodorovně, podélně a šikmo. Čím větší je hodnota kvality, tím více bodů představuje a tím snazší je karbonizace. Proto lze nastavit různé hodnoty podle různých materiálů. Obecně jsou doporučené hodnoty 10 řádků / mm a 5 řádků / mm pro dřevěné materiály.

Nastavte rychlost gravírování a velikost obrázku. Rychlost gravírování je asi 300, kterou lze také upravit podle skutečně měřeného objektu. Šířka a výška představují skutečnou velikost gravírování.

Obrázek nástroj

图片119Ratat 90 ° ve směru hodinových ručiček    图片123Ratat 90 ° proti směru hodinových ručiček

图片120Překlopit obrázek vodorovně      图片124 Otočit obrázek svisle

图片121Oříznout obrázek                      图片125Inver Color

图片122Vrátit zpět všechny změny

Náhled laserového gravírování: Ideální efekt se trochu liší od reality. Originální obrázek: importovaný originální obrázek

Oblast grafického zobrazení

Import: Import obrázků; Řez: Transformujte grafiku na soubory gcode rozpoznané strojem; Uložit: Uložit jako soubory gcode.

 

3.4 Podporovaný formát obrázku

Bitmapy: * .bmp, *. Png, *. Gif a * .jpg

Vektorový graf (optimalizace): *. Svg

3.5 Proces exportu krok za krokem

QQ截图20201230200821

 

图片92

Nastavení parametrů carvingu

图片93

Mezi nimi: "Kvalitní" Čím je bod hustší, tím větší je hodnota, tím je displej hustší a hodnota referenční hmotnosti je 10.

Rychlost vzduchu. Představuje rychlost pohybu laserové hlavy v neřezané oblasti obrazu.

Rychlost řezby: Představuje rychlost pohybu laserové hlavy ve vytvarované oblasti. Doporučená hodnota žáruvzdorných materiálů by neměla být příliš vysoká.

 

Generování gravírovacích souborů

QQ截图20201230201155

 

Uložit souborygcode) :

 图片95

3.6 Seznam doporučených hodnot rychlosti tisku

Materiál

Rychlost řezání (mm / min)

Kvalita (řádek / m)

Trojitá překližka

240

10

Kraftová lepenka

300

10

 


4. Funkce CNC carvingu

Tento software se používá pro vyřezávání softwaru modelu TOYDIY vyrobeného společností Ecubmaker. Podpora importu vektorové mapy, bitmapy, náhledu Gcode.

4.1 Otevřete funkci CNC z nabídky

图片96

Vybrat CNC  ToolHead ”

图片97

Vybrat Ano otevřete EcubMakerCNC

4.2 Rozhraní funkce

图片98

Tlačítko pro otevření souboru. Vektorový graf podporuje otevírání „*. SVG“, „DXF“. Bitmapové soubory podporují "*. JPG", "*. JPEG" *. BMP "," *. GIF "," *. PNG ".

Vytvořte výkres. Můžete vytvářet text a jednoduché tvary.

Zvětšení výkresu. Pokud jsou x a y větší než 180 mm a jsou mimo rozsah platformy, zobrazí se v grafické velikosti červené varování.

Otočte tvar. Podporuje 90 ° ve směru hodinových ručiček, 90 ° proti směru hodinových ručiček, převrácení, horizontální a vertikální zrcadlo.

Nastavení parametrů. Po dokončení řezby nastavte rychlost gravírování, hloubku gravírování a výšku zdvihu Z. Po nastavení restartujte software, aby se projevil. Rychlost carvingu ovlivňuje carvingový efekt. Rychlost řezby různých řezbářských materiálů lze nastavit odlišně. Obecně platí, že čím menší, tím lepší, ale čím delší je doba řezby.

Pro zobrazení prázdné cesty musí být tato možnost zaškrtnuta při importu a uložení výkresu, jinak bude gravírování nepřesné.

Oblast grafického zobrazení. Oblast náhledu.

4.3 Vektor importu

Podporované formáty vektorových grafů jsou *. SVG a *. DXF, ale ne všechny podporované vektorové grafy lze otevřít. Doporučuje se používat *. Soubory DXF.

QQ截图20201230201457 图片100图片101

4.4 Import bitmapy

QQ截图20201230201643 图片103图片104图片105

Poznámka: Obecně lze otevřít všechny podporované formáty bitmap, ale některé bitmapy mají po importu do softwaru ohraničení.

4.5 Import Gcode

QQ截图20201230201937

图片107

图片108

4.6 Vytvoření celního textu

QQ截图20201230202103

 

QQ截图20201230202329

4.7 Vytvořit tvar

QQ截图20201230202453

 

图片112

4.8 Vytvoření reliéfu

Zadejte text, který se má vytvořit, tento software nepodporuje funkci vytváření reliéfu, ale poskytuje nástroj pro vytvoření reliéfu, tj. Fusion360 společnosti Autodesk. Podrobnosti najdete v příručkách „Fusion360 create relief download address“ a „fusion360 create relief tutorial“.

图片113图片114

4.9 Problémy a jejich řešení

4.9.1 Vektorový soubor nelze otevřít

A. Problémy v grafice (barva čáry, šifrované atd.)

B. Problém s generováním vektorového souboru.

4.9.2 Gcode generovaný bitmapovým souborem má hranici

Obecně se samotným bitmapovým souborem problémy s linkami nebo barvami.

A. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost zobrazit pohybující se cestu.

B. Vyzkoušejte *. Soubor ve formátu SVG dodávaný se softwarem pro import. Pokud můžete přizpůsobený obrázek importovat znovu.

 

5. Přepínání jazyků

5.1 Čínština do angličtiny

图片115图片116 

Restartujte software

5.2 Angličtina pro čínštinu 

 图片117 图片118

Restartujte software